Как протича процедурата лазерна епилация PrimeLase

Преди да пристъпим към процедурата терапевтът и клиентът заедно попълват информирано съгласие. Това е форма на писмено съгласие от страна на всеки пациент/клиент с това, че е запознат с всички условия, детайли и препоръки за съответната процедура. Информираните съгласия представляват кратки въпросници, чийто въпроси са насочени към това да помогнат на клиента да си припомни различни неща, които биха били от значение за ефективността на процедурата. Чрез тях се определят и противопоказанията за извършването на дадена терапия.

След попълването на всички необходими документи се определя фототипът на всеки отделен клиент, като това става чрез анализ на кожата от страна на терапевта както и от въпроси, които трябва да помогнат на клиента да си припомни какво е поведението на неговата кожа при излагане на слънце.

Когато всичко това е направено се пристъпва към избора на параметри спрямо фототипа, дебелината на косъма и площта, която, ще се обработва по време на процедурата.

След приключване на процедурата на всеки клиент се изготвя индивидуален картон, в който се проследява броя на процедурите, както и разстоянието между тях.

document.jpg